Belgesel: Şaman

Orta ve İç Asya Türkleri ve çevrelerinde ki toplumların, Erken devirlerden bu yana inançlarını oluşturan Şamanizm, günümüzde bile Asya coğrafyasında varlığını sürdüren güncel bir inanıştır. Bu inanç sisteminde tanrılar ve kutsal ruhlarla insanlar arasında elçilik yapan din adamları vardır: Şamanlar. Oldukça önemli kabul edilen bu insanların Şaman olmak için gereken ritüeller ve sonrasında halkın kendisinden bekledikleri görevler de inanışları çerçevesinde şekillenir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi 1. Sınıf öğrencileri tarafından Türk Mitolojisine Giriş dersi için yaptıkları bu belgesel de Şaman olmanın en önemli aşaması “parçalanma- birleşme” ile Şaman’ın en temel görevlerinden “Şifa Ayini”ni anlatmaktadır.